Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Croeso

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd i ddisgyblion gan eu paratoi i fod yn ddinasyddion dwy ieithog medrus ar gyfer ein cymuned ein hunain a thu hwnt.  Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac ymfalchiwn yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych i fod yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Daw disgyblion atom o ardaloedd arfordirol hardd yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ein profiad o’n hiaith ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan un to!

Blog Y Pennaeth

O enau plant bychain…..

O enau plant bychain…..

Blog Y PennaethO enau plant bychain..... A hithau ‘n ddiwedd yr hyn a ddylai fod yn wyliau Pasg ar gyfer ysgolion Cymru, mae ein ffocws unwaith eto fel ysgolion ar gynnig cefnogaeth i’n dysgwyr a’u teuluoedd, yn ystod y cyfnod tywyll a chwbl ddigynsail hwn. Ddoe roedd...

Diolch!

Diolch!

Blog Y Pennaeth Diolch! Fel mae byd natur yn aml yn gorfod addasu’n naturiol mewn cyfnod o argyfwng – yn dysgu ffyrdd gwahanol o weithredu a goroesi – mae’n cymdeithas ni’n awr yn newid ac yn addasu yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng byd eang. Gwn fod cynifer o feysydd...

Iach o gorff ac iach o feddwl

Iach o gorff ac iach o feddwl

Blog Y PennaethIach o gorff ac iach o feddwl Yn y cyfnod dyrys hwn gobeithiaf fod pob un ohonoch yn cadw’n ddiogel. Mae ysgolion erbyn hyn wrth gwrs yn newid eu ffocws yn ddyddiol, ac erbyn hyn yn cynnig cefnogaeth a gofal i blant gweithwyr allweddol, yn ogystal â...

Gweithio o Gartref

Gweithio o Gartref

Ar ddechrau wythnos waith arall go wahanol, hoffwn gyflwyno fy mlog cyntaf fel Pennaeth Ysgol Glan Clwyd. Fy mwriad, yn y cyhoeddiadau hyn, fydd cadw cysylltiad gyda chymuned yr ysgol ac yn ehangach, rhannu ychydig o wybodaeth a cheisio cynnig ychydig o oleuni i rai mewn cyfnod sydd mor dywyll ar hyn o bryd…

Pennaeth:
Mr Gwyn Tudur

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RP

Ffôn:
01745 582611
Ebost:
ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Trydar:
@ysgolglanclwyd