Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Croeso

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg ddwyieithog o ansawdd i ddisgyblion ein cymuned.  Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac ymfalchiwn yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych i fod yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Daw disgyblion atom o ardaloedd arfordirol hardd yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ein profiad o’n hiaith ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan un to!

Diwrnod olaf Mr Dylan Jones hefo ni heddiw. Diolch am bopeth. Pob lwc yn eich swydd newydd fel Dirprwy ⁦@DyffrynOgwen⁩ It’s Mr Dylan Jones’ last day with us today. All the best in your new post as Deputy in Ysgol Dyffryn Ogwen 👍 #imens pic.twitter.com/Z77KxEAo5A

Diwrnod olaf Mr Dylan Jones hefo ni heddiw. Diolch am bopeth. Pob lwc yn eich swydd newydd fel Dirprwy ⁦@DyffrynOgwen⁩ It’s Mr Dylan Jones’ last day with us today. All the best in your new post as Deputy in Ysgol Dyffryn Ogwen 👍 #imens pic.twitter.com/Z77KxEAo5A

Pennaeth:
Mrs Bethan Cartwright

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RP

Ffôn:
01745 582611
Ebost:
ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Trydar:
@ysgolglanclwyd