Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Croeso

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd i ddisgyblion gan eu paratoi i fod yn ddinasyddion dwy ieithog medrus ar gyfer ein cymuned ein hunain a thu hwnt.  Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac ymfalchiwn yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych i fod yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Daw disgyblion atom o ardaloedd arfordirol hardd yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ein profiad o’n hiaith ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan un to!

Llongyfarchiadau i’r criw yma fu’n llwyddiannus yn #galanofio @chwaraeonyrurdd. Canlyniadau anhygoel i’r tim ac unigolion #ysgolbalch Congratulations to these pupils who were successful at the #urddswimminggala recently. Amazing results #proudschool 🏊‍♀️🏊‍♂️🥇🥈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 twitter.com/Urdd/status/12… pic.twitter.com/yqp4cUkI2m

Llongyfarchiadau i’r criw yma fu’n llwyddiannus yn #galanofio @chwaraeonyrurdd. Canlyniadau anhygoel i’r tim ac unigolion #ysgolbalch Congratulations to these pupils who were successful at the #urddswimminggala recently. Amazing results #proudschool 🏊‍♀️🏊‍♂️🥇🥈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 twitter.com/Urdd/status/12… pic.twitter.com/yqp4cUkI2m

Pennaeth:
Mr Gwyn Tudur

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RP

Ffôn:
01745 582611
Ebost:
ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Trydar:
@ysgolglanclwyd