Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Croeso

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd i ddisgyblion gan eu paratoi i fod yn ddinasyddion dwy ieithog medrus ar gyfer ein cymuned ein hunain a thu hwnt.  Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac ymfalchiwn yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych i fod yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Daw disgyblion atom o ardaloedd arfordirol hardd yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ein profiad o’n hiaith ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan un to!

**RÔL NEWYDD** Edrych am waith?? ✔️ Ddim yn siwr pa lwybr i gymryd?? ✔️Cysidro cwrs TAR, ddim yn siwr?? ✔️Cyfle gwych i weithio o fewn y maes, rhannu eich profiadau, cael blas o’r diwylliant a gweithio hefo pobl ifanc ffantastig #ewchamdani #dimbydigolli twitter.com/ysgolglanclwyd…

**RÔL NEWYDD** Edrych am waith?? ✔️ Ddim yn siwr pa lwybr i gymryd?? ✔️Cysidro cwrs TAR, ddim yn siwr?? ✔️Cyfle gwych i weithio o fewn y maes, rhannu eich profiadau, cael blas o’r diwylliant a gweithio hefo pobl ifanc ffantastig #ewchamdani #dimbydigolli twitter.com/ysgolglanclwyd…

Pennaeth:
Mr Gwyn Tudur

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RP

Ffôn:
01745 582611
Ebost:
ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Trydar:
@ysgolglanclwyd