Arholiadau

Blwyddyn Arholiadau

Mae pedwar sesiwn o arholiadau ffurfiol yn ystod y flwyddyn academaidd – tri sesiwn swyddogol ac un sesiwn o arholiadau mewnol.

TachweddArholiadau TGAU allanol ar ddechrau’r mis.
Arholiadau mewnol ar ddiwedd y mis.
IonawrArholiadau TGAU allanol.
Mai/MehefinArholiadau TGAU allanol.

Cymorth gan staff:

Blwyddyn 11

Miss Gwennan Roberts – Swyddog Arholiadau

Mrs Manon Tudur – Arweinydd Cynnydd

Mrs Dona Jones – Mentor Dysgu blwyddyn 10 ac 11

Blwyddyn 12/13

Miss Gwennan Roberts – Swyddog Arholiadau

Mrs Catherine Jones – Arweinydd Cynnydd

Miss Melangell Owen – Mentor Dysgu 6ed Dosbarth

Bydd amserlen arholiadau wedi’i lwytho yma ar ôl ei gyhoeddi gan y Bwrdd Arholi.