Arholiadau

Blwyddyn Arholiadau

Mae sawl sesiwn o arholiadau ffurfiol yn ystod y flwyddyn academaidd – rhai swyddogol a rhai mewnol.

Rhennir amserlenni yn unigol i ddisgyblion mewn da bryd.

TachweddArholiadau TGAU mewn ambell bwnc craidd
IonawrArholiadau TGAU
Arholiadau mewnol blwyddyn 11
Arholiadau mewnol blwyddyn 12/13
Mawrth Arholiadau mewnol i Fl.10
Mai/MehefinArholiadau TGAU a TAG

 Staff allweddol:

Mrs Sian Alwen – Dirprwy Bennaeth

Miss Gwennan Roberts – Swyddog Arholiadau

Mrs Catherine Jones – Arweinydd Cynnydd ( Bl 12/13)

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag Arholiadau yn Ysgol Glan Clwyd ewch i:

Gwefan Gwybodaeth Arholiadau