Cefnogaeth Ariannol (LCA)

Mae LCA ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru, sydd eisiau parhau eu haddysg ar ôl oedran gadael ysgol. Os ydych chi’n gymwys, gallwch chi dderbyn £30 yr wythnos, sydd i’w dalu bob pythefnos.

Cyn i chi wneud cais am LCA bydd ychydig o bethau sydd angen ei wirio i sicrhau eich bod yn gymwys.

  • Dyddiad Geni – Mae rhaid i chi fod yn 16-18 oed 
  • Cyrsiau – Mae rhaid i chi astudio mewn ysgol neu goleg cyfrannog ar gwrs ‘cymwys’
  • Incwm Cartrefi – Mae rhaid i’r swm fod o dan lefel penodol er mwyn derbyn LCA
  • Cenedligrwydd a Phreswyliad – Os ydych chi’n ddinesydd DU yn byw yng Nghymru dylech chi fod yn gymwys am LCA

Gweler mwy o wybodaeth ynglŷn â’r grant yma