Cwricwlwm Allgyrsiol

Mae Ysgol Glan Clwyd yn credu mewn creu cyfleoedd tu hwnt i Gwricwlwm y llywodraeth

Er ein bod yn ymfalchÏo yn ein canlyniadau, rydym yn ymwybodol bod mwy na chanlyniadau tu ôl i greu’r person cyflawn; ein bwriad yw datblygu’r plentyn cyflawn.

Nod y ddarpariaeth allgyrsiol:

  • annog boddhad o fod yn rhan o deulu Ysgol Glan Clwyd;
  • datblygu cyfeillgarwch ar hyd cymuned yr ysgol a chefnogi disgyblion i ddatblygu cyfeillgarwch gyda chyfoedion sy’n rhannu diddordebau/hobÏau/uchelgeisiau cyffredin;
  • hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd ysgol a bywyd bob dydd;
  • ategu ac ymestyn y cwricwlwm statudol wrth ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a allai gynnig cipolwg ar ddewisiadau gyrfa posib neu hobÏau oes;
  • cynnig dewis amrywiol a pherthnasol o weithgareddau.

Dyma flas o’n gweithgareddau allgyrsiol a gynigir yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Celfyddydau Mynegiannol

Mae Cyfadran y Celfyddydau (Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio) yn darparu nifer o weithgareddau cerddorol a pherfformio. Mae yna lawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn cyngherddau, dramâu, perfformiadau a digwyddiadau cerddorol yn ystod y flwyddyn.

Yr Urdd/Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae gan yr ysgol draddodiad gwych ar lefel Genedlaethol yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Anogir pob disgyblion i gymryd rhan. Cadwch lygad allan yn y Datganiad am wybodaeth flynyddol ynglŷn â chystadlaethau.

URC Swyddog Rygbi Hwb yr Ysgol

Mae’r ysgol ynghyd ag Undeb Rygbi Cymru yn cyflogi Swyddog Rygbi, Mr Joe Simpson. Mae’r rhaglen yn hybu ymrwymiad mwy o ddisgyblion, yn amlach, ynghyd a mwynhad a llwyddiant o fewn awyrgylch yr ysgol a drwy gysylltu gyda chlybiau lleol, nid yn unig yn helpu lles rygbi Cymru, ond lles y genedl.

Rhaglen 5×60

Mae’r rhaglen 5×60 yn rhoi llais i ddisgyblion fynegi eu dewis o chwaraeon, boed yn dodgeball, cheerleading, pêl-rwyd neu unrhyw weithgarwch arall. Gall ein swyddog 5×60 Mr Aled Williams drafod gyda disgyblion ynghlŷn â gwahanol weithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt ac os yn bosib trefnu amserlen i roi cyfle i’r disgyblion gymryd rhan yn eu dewis o weithgaredd.

Timau Chwaraeon Ysgol

Mae digon o gyfleoedd i fwynhau chwaraeon ar lefel gystadleuol o fewn ein timau ysgol. Dylai disgyblion drafod y cyfleoedd yma ymhellach gydag aelodau o’r staff Addysg Gorfforol.

Bydd y gweithgareddau Allgyrsiol yn parhau i dyfu a gobeithio gydag eich cefnogaeth ac anogaeth bydd ein disgyblion yn rhannu llawer o atgofion hapus, dysgu sgiliau newydd a thyfu’n bobl chwilfrydig a diddorol.