Cyflwyniad

Mae’r dudalen hon yn fan canolog ar gyfer yr holl wybodaeth sy’n ymwneud â materion gweithredol yr ysgol yn ystod y cyfnod digynsail hwn . Rydym yn deall lefel y pryder y mae’r mater cenedlaethol hwn wedi’i greu o fewn ysgolion a’r gymuned leol ac roeddem am eich sicrhau chi ein bod yn dilyn y cyngor a’r arweiniad diweddaraf. Gobeithiwn y bydd pryderon neu gwestiynau rhieni a disgyblion yn cael eu hateb yn y dogfennau hyn. Mae’r fideos wedi’u cynnwys er budd ein disgyblion ac maent ar gael yn Gymraeg yn unig.

Cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost os oes gennych gwestiynau o hyd.