Prosebctws Canolfan Chweched Dosbarth Ysgol Glan Clwyd

Braf yw cael rhannu gyda chi ein Prosbsectws newydd ar gyfer 2021/2023.

 Edrychwn ymlaen at gael rhannu cyflwyniadau pellach gan ein disgyblion a’n Arweinyddion Maes  yn y flwyddyn newydd.

 Mae croeso i chi gysylltu efo Dirprwy Bennaeth Ysgol Glan Clwyd neu Pennaeth Canolfan y Chweched Dosbarth am fwy o wybodaeth.