Noson Agored

Rydym yn annog holl ddarpar rieni a disgyblion i ymweld â’r ysgol ar un o’n Nosweithiau Agored er mwyn cael gwir deimlad am yr ysgol a’r hyn rydym yn ei gynnig.

Mae’r ysgol yn cynnal Noson Agored ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 a 5 yn flynyddol ym mis Hydref. Mae darpar ddisgyblion a’u rhieni/gwarchodwyr yn gallu ymweld â chyfadrannau, sgwrsio gyda’n disgyblion a darganfod ethos sydd wrth wraidd Ysgol Glan Clwyd. Bydd ymwelwyr yn darganfod arwyddocâd yr ethos o “Cyflawni Rhagoriaeth gyda’n Gilydd”. Mae gwaith disgyblion yn agored am archwyliad ond yn bwysicach na dim yw’r sgyrsiau ymysg y disgyblion a’r staff. Mae eu brwdfrydedd yn amlwg a’u hagwedd bositif tuag at ddysgu yn glir i bawb sy’n siarad gyda hwy.

Rydym yn sylweddoli bod trosglwyddo i’r ysgol uwchradd yn gallu bod yn gyfnod anodd a heriol i ddisgyblion blwyddyn 6 ynghyd a’u rhieni/gwarchodwyr.