Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Cyflawni Rhagoriaeth Gyda'n Gilydd

Croeso

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd i ddisgyblion gan eu paratoi i fod yn ddinasyddion dwy ieithog medrus ar gyfer ein cymuned ein hunain a thu hwnt.  Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac ymfalchiwn yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych i fod yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Daw disgyblion atom o ardaloedd arfordirol hardd yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ein profiad o’n hiaith ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan un to!

All rhywun helpu hefo hyn?? Da ni’n teimlo bach yn euog/gyfrifol bod y llun wedi gorfod cael ei dorri yn y lle cyntaf 🙈😂 #diolch #bl64 @YsgolDewiSant can anyone help? We feel a bit guilty/responsible for asking for the picture in the first place 😂✂️ pic.twitter.com/rZ2VqNd60l

All rhywun helpu hefo hyn?? Da ni’n teimlo bach yn euog/gyfrifol bod y llun wedi gorfod cael ei dorri yn y lle cyntaf 🙈😂 #diolch #bl64 @YsgolDewiSant can anyone help? We feel a bit guilty/responsible for asking for the picture in the first place 😂✂️ pic.twitter.com/rZ2VqNd60l

Pennaeth:
Mr Gwyn Tudur

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RP

Ffôn:
01745 582611
Ebost:
ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Trydar:
@ysgolglanclwyd