Arholiadau

Blwyddyn Arholiadau

Mae sawl sesiwn o arholiadau ffurfiol yn ystod y flwyddyn academaidd – rhai swyddogol a rhai mewnol.

TachweddArholiadau TGAU.
Arholiadau mewnol i Fl.11
RhagfyrArholiadau mewnol i Fl.12 a 13
IonawrArholiadau TGAU
MawrthArholiadau mewnol i Fl.10
Mai/MehefinArholiadau TGAU a TAG

Cymorth gan staff:

Blwyddyn 11

Miss Gwennan Roberts – Swyddog Arholiadau

Mr Dewi Owen – Arweinydd Cynnydd

Mrs Dona Jones – Mentor Dysgu blwyddyn 10 ac 11

Blwyddyn 12/13

Miss Gwennan Roberts – Swyddog Arholiadau

Mrs Catherine Jones – Arweinydd Cynnydd

Miss Melangell Owen – Mentor Dysgu 6ed Dosbarth

Bydd amserlen arholiadau wedi’i lwytho yma ar ôl ei gyhoeddi gan y Bwrdd Arholi.