Cadw cymuned ein hysgol yn ddiogel

Mae diogelwch pawb yn flaenoriaeth yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae’r dogfennau hyn yn egluro rolau a chyfrifoldebau pawb ymhellach; yr ysgol, disgyblion a rhieni.