Cludiant (gan gynnwys mannau gollwng a chodi i rieni)

Bydd trafnidiaeth yn edrych yn wahanol iawn yn ystod y cyfnod hwn. Yma fe welwch gopïau o’r llwybrau bysiau diwygiedig a fydd ar waith dros y 3 wythnos nesaf. Os ydych wedi derbyn hysbysiad bod gennych le ar fws, dyma gyfle i chi ymgyfarwyddo â’r amserlen.

Ar gyfer rhieni a fydd yn gollwng ac yn codi eu plant mewn car, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio’r maes parcio uchaf (wrth ymyl y brif Dderbynfa). Mae’r map isod yn dangos ymhellach y system unffordd a fydd ar waith. Pan fyddwch ar dir yr ysgol byddwch yn ymwybodol o draffig y priffyrdd yn ogystal â Iechyd a Diogelwch yr holl staff a disgyblion ar y safle. Mae hi’n hanfodol cadw at y system un ffordd a ddangosir ar y map.