Llongyfarchiadau i Josie Smith (Bl.11) ar gael ei dewis i sgwad hyfforddi pêl-droed merched dan 17 Cymru. Pob hwyl Josie!