Cylchlythyr

Mae cylchlythyr yr ysgol ar gael bob tymor, mae’r cylchlythyr yn rhoi blas i chi ar ddigwyddiadau’r tymor. Anfonir gopi o’r cylchlythyr ar ôl ei gyhoeddi yn uniongyrchol i’ch cyfrif School Gateway. Dyma gopïau o’n cylchlythyrau hyd yn hyn.

Peidiwch ag anghofio y gellir gweld y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a llwyddiant disgyblion ar ein cyfrif trydar @YsgolGlanClwyd