Dyddiadau’r Tymor

Dyma ddyddiadau allweddol ar gyfer y flwyddyn ysgol hon.

Diwrnodau Hyfforffiant mewn Swydd
03/09/2018
04/09/2018
26/10/2018
22/02/2019

Hanner Tymor 1
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 05/09/2018
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 25/10/2018

Hanner Tymor 2
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 05/11/2018
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 21/12/2018

Hanner Tymor 3
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 07/01/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 21/02/2019

Hanner Tymor 4
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 04/03/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 12/04/2019

Hanner Tymor 5
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 29/04/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 24/05/2019

Hanner Tymor 6
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 03/06/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 19/07/2019

Yma, gellir dod o hyd i ddyddiadau ar gyfer y blynyddoedd academaidd nesaf ond nid ydynt yn cynnwys diwrnodau HMS ar hyn o bryd, mae angen cadarnhau’r rhain ar lefel Awdurdod Lleol, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru unwaith bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dderbyn