Dyddiadau’r Tymor

Dyma ddyddiadau allweddol ar gyfer y flwyddyn ysgol hon.

Diwrnodau Hyfforffiant mewn Swydd
02/09/2019
03/09/2019
14/02/2020
03/04/2020
20/06/2020

Hanner Tymor 1
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 04/09/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 25/10/2019

Hanner Tymor 2
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 04/11/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 20/12/2019

Hanner Tymor 3
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 06/01/2020
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 13/02/2020

Hanner Tymor 4
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 24/02/2020
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 02/04/2020

Hanner Tymor 5
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 20/04/2020
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 22/05/2020

Hanner Tymor 6
Diwrnod cyntaf i ddisgyblion – 01/06/2019
Diwrnod olaf i ddisgyblion – 17/07/2019

Yma, gellir dod o hyd i ddyddiadau ar gyfer y blynyddoedd academaidd nesaf ond nid ydynt yn cynnwys diwrnodau HMS ar hyn o bryd, mae angen cadarnhau’r rhain ar lefel Awdurdod Lleol, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru unwaith bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dderbyn