Gweithio o Gartref

Gweithio o Gartref

Ar ddechrau wythnos waith arall go wahanol, hoffwn gyflwyno fy mlog cyntaf fel Pennaeth Ysgol Glan Clwyd. Fy mwriad, yn y cyhoeddiadau hyn, fydd cadw cysylltiad gyda chymuned yr ysgol ac yn ehangach, rhannu ychydig o wybodaeth a cheisio cynnig ychydig o oleuni i rai mewn cyfnod sydd mor dywyll ar hyn o bryd…

Athrawes yr Wythnos

Athrawes yr Wythnos

Enwebwyd Miss Alaw Jones gan ddwy o ddisgyblion yr ysgol am y wobr “athrawes yr wythnos” gyda Sound Radio Wales.
Darllen mwy