O enau plant bychain…..

O enau plant bychain…..

Blog Y PennaethO enau plant bychain..... A hithau ‘n ddiwedd yr hyn a ddylai fod yn wyliau Pasg ar gyfer ysgolion Cymru, mae ein ffocws unwaith eto fel ysgolion ar gynnig cefnogaeth i’n dysgwyr a’u teuluoedd, yn ystod y cyfnod tywyll a chwbl ddigynsail hwn. Ddoe roedd...

Diolch!

Diolch!

Blog Y Pennaeth Diolch! Fel mae byd natur yn aml yn gorfod addasu’n naturiol mewn cyfnod o argyfwng – yn dysgu ffyrdd gwahanol o weithredu a goroesi – mae’n cymdeithas ni’n awr yn newid ac yn addasu yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng byd eang. Gwn fod cynifer o feysydd...

Iach o gorff ac iach o feddwl

Iach o gorff ac iach o feddwl

Blog Y PennaethIach o gorff ac iach o feddwl Yn y cyfnod dyrys hwn gobeithiaf fod pob un ohonoch yn cadw’n ddiogel. Mae ysgolion erbyn hyn wrth gwrs yn newid eu ffocws yn ddyddiol, ac erbyn hyn yn cynnig cefnogaeth a gofal i blant gweithwyr allweddol, yn ogystal â...

Gweithio o Gartref

Gweithio o Gartref

Ar ddechrau wythnos waith arall go wahanol, hoffwn gyflwyno fy mlog cyntaf fel Pennaeth Ysgol Glan Clwyd. Fy mwriad, yn y cyhoeddiadau hyn, fydd cadw cysylltiad gyda chymuned yr ysgol ac yn ehangach, rhannu ychydig o wybodaeth a cheisio cynnig ychydig o oleuni i rai mewn cyfnod sydd mor dywyll ar hyn o bryd…

Athrawes yr Wythnos

Athrawes yr Wythnos

Enwebwyd Miss Alaw Jones gan ddwy o ddisgyblion yr ysgol am y wobr “athrawes yr wythnos” gyda Sound Radio Wales.
Darllen mwy