‘Pecynnau Pynciol’ Pontio i flwyddyn 12

Mae’r ddolen hon wedi eich arwain at y dudalen ar y wefan cyfrwng Cymraeg sydd yn rhannu adnoddau gyda disgyblion. Ar y ddalen hon mae Pecynnau Pynciol i’r disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r adnoddau a rennir yma at ddefnydd ein myfyrwyr er mwyn iddyn nhw gael parhau i weithio ar eu pynciau dewis. Diolch

This link has taken you to this student resource page within the Welsh website. This page contains Subject Packs for pupils through the medium of Welsh. These shared resources are for the use of our students so that they can continue to work on their chosen subjects . Thank you.