Polisïau

Rydym yn cynhyrchu a diweddaru polisïau yn rheolaidd sydd wrth wraidd ein ffordd strategol o weithio o ddydd i ddydd. Pan fo hynny’n briodol, mae gan ddisgyblion a myfyrwyr gyfrifoldeb i helpu staff a’r llywodraethwyr i lunio polisïau.

Dyma ddetholiad o’r polisïau. Os am wybodaeth ynglŷn â pholisi penodol cysylltwch â’r ysgol.