Prosbectws 6ed

Mae Blwyddyn 12/13 yn cynnig cyfleoedd i ddilyn llwybr addysgol ôl-16 gan agor drysau i gyrsiau Prifysgol neu Goleg ynghyd a chyfleoedd gyrfaol. Ein nod yw cynnig ystod eang o gyrsiau yng Nglan Clwyd, gan sicrhau eich bod yn dewis cyfuniad addas a doeth wrth gyrraedd y garreg filltir bwysig hon. Gobeithiwn fel ysgol y gallwn eich arwain a’ch cynghori gan sicrhau’r gefnogaeth orau bosibl wrth i chi ystyried eich dyfodol a’ch gyrfa. Yn bennaf oll, mae’n cynnig cyfle i chi barhau â’ch addysg a’ch diddordebau ehangach o fewn ethos Cymreig a Chymraeg unigryw’r ysgol.