Trafnidiaeth Ysgol

Cyfrifoldeb eich Awdurdod Lleol yw mynediad i gludiant ysgol. Am wybodaeth bellach ynglyn â chludiant ysgol o fewn eich ardal cliciwch ar yr Awdurdod Lleol perthnasol.

Sir Ddinbych

Conwy

Sir Fflint

Côd teithio

Mae rhaid i ddisgyblion sy’n teithio ar drafnidiaeth ysgol gadw at y côd ymddygiad. Os nad yw disgyblion yn dilyn y côd, i sicrhau bod disgyblion yn teithio’n ddiogel, gall yr Awdurdod Lleol neu’r ysgol ddod â achos yn eich erbyn. Gall hyn arwain at ddisgyblion yn colli’r hawl i ddefnyddio trafnidiaeth ysgol.

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cynorthwyol, Mr John Evans ar 01745 582611 ynglŷn ag unrhyw faterion ymddygiad ar drafnidiaeth ysgol.