Y Diwrnod Ysgol Newydd

Mae’r map a’r fideos yma er budd ein disgyblion fel eu bod yn gallu gweld yn glir beth i’w ddisgwyl cyn iddynt gyrraedd y safle.

Cyrraedd yr Ysgol