Noson Agored 2021

Taith dan arweiniad un o’r Uwch Dim Arwain a chyfle i ofyn cwestiynau a gweld ein
hysgol a’i chyfleusterau gwych!

Archebwch le ar y ddolenni isod:

Taith Ysgol (Iaith Gymraeg):

https://www.eventbrite.com/e/taith-ysgol-welsh-only-tour-registration-193479441217

School Tour (English Language):

Y Cynllun Trochi

Mae Cynllun Trochi Cymraeg Ysgol Glan Clwyd yn ffordd lwyddiannus o ddysgu’r Gymraeg i ddisgyblion nad ydynt wedi cael addysg trwy’r Gymraeg eisoes. Bydd y disgyblion sy’n dilyn y Cynllun Trochi yn cael manteisio ar y cyfle i fynychu gwersi pynciol mewn grwpiau targed yn ystod Blynyddoedd 7 ac 8 er mwyn gwella eu dealltwriaeth Gymraeg a magu hyder, cyn ymuno â’r brif ffrwd ym Mlwyddyn 9. Yn y Noson Agored, cewch gyfle i fynd ar daith o’r ysgol, yna chyfarfod â’r Arweinydd Trochi, Mrs Llio Davies i gael sgwrs anffurfiol am y cynllun.
Immersion Scheme Tour: