Croeso yn ôl / Cyfathrebu

Rydym ni wedi creu pecyn gwybodaeth i chi gan fawr obeithio ei fod yn rhoi sicrwydd i chi ac yn ateb cymaint o gwestiynau â phosib ynghylch gweithdrefnau’r ysgol dros y 3 wythnos nesaf.

Er hwylustod i chi hefyd dyma gopïau o rai o’n dogfennau cyfathrebu diweddaraf â rhieni.