Dyddiadau’r Tymor

Yma, gellir dod o hyd i ddyddiadau ar gyfer y blynyddoedd academaidd nesaf ond nid ydynt yn cynnwys diwrnodau HMS ar hyn o bryd, mae angen cadarnhau’r rhain ar lefel Awdurdod Lleol, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru unwaith bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dderbyn