Noson Agored 2018

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i noson agored Ysgol Glan Clwyd, Nos Iau 4ydd o Hydref 2018.

Llongyfarchiadau i Josie Smith

Llongyfarchiadau i Josie Smith (Bl.11) ar gael ei dewis i sgwad hyfforddi pêl-droed merched dan 17 Cymru. Pob hwyl Josie!

Athrawes yr Wythnos

Enwebwyd Miss Alaw Jones gan ddwy o ddisgyblion yr ysgol am y wobr “athrawes yr wythnos” gyda Sound Radio Wales.