O enau plant bychain…..

O enau plant bychain…..

Blog Y Pennaeth O enau plant bychain….. A hithau ‘n ddiwedd yr hyn a ddylai fod yn wyliau Pasg ar gyfer ysgolion Cymru, mae ein ffocws unwaith eto fel ysgolion ar gynnig cefnogaeth i’n dysgwyr a’u teuluoedd, yn ystod y cyfnod tywyll a chwbl ddigynsail hwn. Ddoe...
Diolch!

Diolch!

Blog Y Pennaeth Diolch! Fel mae byd natur yn aml yn gorfod addasu’n naturiol mewn cyfnod o argyfwng – yn dysgu ffyrdd gwahanol o weithredu a goroesi – mae’n cymdeithas ni’n awr yn newid ac yn addasu yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng byd eang. Gwn fod cynifer o feysydd...
Iach o gorff ac iach o feddwl

Iach o gorff ac iach o feddwl

Blog Y Pennaeth Iach o gorff ac iach o feddwl Yn y cyfnod dyrys hwn gobeithiaf fod pob un ohonoch yn cadw’n ddiogel. Mae ysgolion erbyn hyn wrth gwrs yn newid eu ffocws yn ddyddiol, ac erbyn hyn yn cynnig cefnogaeth a gofal i blant gweithwyr allweddol, yn ogystal â...