Athrawes yr Wythnos

Athrawes yr Wythnos

Enwebwyd Miss Alaw Jones gan ddwy o ddisgyblion yr ysgol am y wobr “athrawes yr wythnos” gyda Sound Radio Wales.  Daeth Alex Hudson o Sound Radio Wales i’r ysgol i roi sypreis i Miss Jones. Cyflwynwyd tysytysgrif iddi gan Alexa Taylor 7E a Maddison Taylor 9Y.  Bydd yn...