Diolch!

Diolch!

Blog Y Pennaeth Diolch! Fel mae byd natur yn aml yn gorfod addasu’n naturiol mewn cyfnod o argyfwng – yn dysgu ffyrdd gwahanol o weithredu a goroesi – mae’n cymdeithas ni’n awr yn newid ac yn addasu yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng byd eang. Gwn fod cynifer o feysydd...
Iach o gorff ac iach o feddwl

Iach o gorff ac iach o feddwl

Blog Y Pennaeth Iach o gorff ac iach o feddwl Yn y cyfnod dyrys hwn gobeithiaf fod pob un ohonoch yn cadw’n ddiogel. Mae ysgolion erbyn hyn wrth gwrs yn newid eu ffocws yn ddyddiol, ac erbyn hyn yn cynnig cefnogaeth a gofal i blant gweithwyr allweddol, yn ogystal â...
Gweithio o Gartref

Gweithio o Gartref

Blog Y Pennaeth Gweithio o Gartref Ar ddechrau wythnos waith arall go wahanol, hoffwn gyflwyno fy mlog cyntaf fel Pennaeth Ysgol Glan Clwyd. Fy mwriad, yn y cyhoeddiadau hyn, fydd cadw cysylltiad gyda chymuned yr ysgol ac yn ehangach, rhannu ychydig o wybodaeth a...